Skip to main content

Kvalitet & Hållbarhet

Scrolla ner

Ett meningsfullt liv för alla medmänniskor

På Avasta drivs vi av att skapa hemtrevliga miljöer, servera god mat och erbjuda möjlighet till aktivitet eller andra upplevelser som får de som bor hos oss att längta, uppleva och känna.

Vi tycker det är en självklarhet att åldrande inte ska limitera möjligheter och rätten till ett bra liv. Oavsett ålder ska man kunna välja ett attraktivt boende, där alla förutsättningar finns för ett meningsfullt liv. Om det så är långa promenader längs med Sisjön eller läsa böcker i biblioteket.

Vi lägger även mycket vikt i transparensen och kommunikationen mellan verksamhet och anhöriga.

Kvalitet

Vi tittar tillbaks på vår historia för att se vad som har gjort att vi har kommit dit vi är idag. Arbetet runt hållbarhet och kvalitet är väldigt viktigt för att skapa en arbetsmiljö och omgivning som har gjort det möjligt för oss att ha en 65 årig historia.

Vårt kvalitetsarbete grundas i att se till individens behov och självständighet. Då alla personer är olika och har olika utmaningar i livet, så krävs det av oss att lägga tyngd i varje individs personliga preferenser. Det gör vi genom att skapa rutiner och uppföljning utifrån varje individs självständighet, för att skapa en miljö där alla känner sig sedda.

Det kräver väldigt mycket kompetens, vilket vi värdesätter och bygger vidare på genom utbildningar och handledningar till personal.

Vi har kontinuerliga ESL-utbildningar(Ett Självständigt Liv) för all personal, som bygger på att kunna hjälpa oss stärka individer att bli självständiga i sin vardag för att kunna få höjd livskvalité. Att förbättra vårt arbetssätt och att medarbetarna ska utvecklas kontinuerligt är essentiellt för oss. Årliga mätningar av kvaliteten har länge utförts och redovisas sedan 2017 även i ett kvalitetsbokslut.

Hållbarhet

AvAstas historia präglas av kvalitet, långsiktighet och hållbarhet. Kvalitet har alltid funnits i allt vi gjort, både i vårt operativa arbete och i hur vi utvecklar verksamheten och våra anläggningar framåt. För att försöka bemästra utmaningar inom social och ekologisk hållbarhet samt leva upp till de boendes, personalens och våra egna högt ställda förväntningar, arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitets-och miljöarbete i alla led. Genom att vara självkritiska och villiga att förändra möjliggörs ett ständigt ökat miljöansvar och hållbarhetsfokus. Astagården kan anpassa produktion, drift och förvaltning efter den nyaste teknologin och de boendes specifika krav. Vårt mål är att erbjuda den främsta bostaden för människor med särskilda behov och samtidigt vara den bästa och mest ansvarstagande förvaltaren av bostäderna.