Skip to main content

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Kärrbrand Vård Ab. All behandling av personuppgifter inom Kärrbrand Vård Ab sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna integritetspolicy gäller för alla personer som har skickat in personuppgifter på hemsidan avasta.se i samband med ansökan till jobb/tjänst inom AvAsta koncernen från och med den 25 maj 2018.
Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

1. Personuppgiftsansvarig

Kärrbrand Vård Ab, Stora åvägen 21, 436 34 Askim, Org nr 556974-4021 Sverige (nedan benämnt vi/AvAsta) är personuppgiftsansvarig. AvAsta är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

2. Insamling av personuppgifter

Om du lämnar personuppgifter i samband med jobbansökan via formulär på AvAsta.se, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig uppföljning om eventuella jobberbjudanden i nutid och framtid.

  Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på AvAstas webbplats. Detta omfattar:

 • Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med korrespondens genom vår webbplats eller korrespondens som skickas till oss.
 • Information som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

3. Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom kreditföretag och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

4. Delning av personuppgifter

  Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om uteblivna betalningar, eller andra överträdelser som kan framgå i din kreditupplysning. Detta sker i så fall i den utsträckning det tillåts enligt lag.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, postadress, telefonnummer och e-postadress.
 • 5. Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

  Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi sparar och behandlar dina personuppgifter våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter. AvAsta använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

  6. Dina rättigheter

  Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

  7. Kontaktuppgifter

  Du är välkommen att när som helst kontakta oss på info@astagarden.se. Du kan förstås även skriva till oss: Kärrbrand Vård Ab, Stora åvägen 21, 436 34 Askim