Skip to main content

Så hanterar AvAsta Coronaviruset (Covid-19)

Sedan smittspridningen tog sig till Sverige i februari 2020 har vi arbetat fram styrdokument för både medarbetare, boende och anhöriga, så alla ska veta hur de ska förhålla sig till Coronaviruset. Folkhälsomyndigheten bedömde då risken för en allmän smittspridning i Sverige som hög. Det innebar att vi alla gjorde vårt yttersta för att förhindra en smittspridning som kunde drabba boende, medarbetare och samhället i stort.

Vi följer noga de rekommendationer som kommer via Folkhälsomyndigheterna och håller oss uppdaterade gällande det som händer kontinuerligt. Vi har kontinuerlig kontakt med Vårdhygien och håller oss också uppdaterade med det som Göteborgs stad rekommenderar för sina boenden samt för deras medarbetare.

AvAsta gör kontinuerliga undersökningar för att bevaka om det finns förbättringsåtgärder som måste vidtas i arbetet mot covid-19.

Från och med den 12 januari 2021 följer AvAsta de regionala förstärkta åtgärderna för minskad smittspridning inom Västra Götalandsregion.

Hur vi arbetar för att undvika smittspridning inom AvAstas verksamheter

 • Vi har kontinuerliga avstämningar med ledningsgruppen gällande läget ute i verksamheterna.
 • Vi har sjuksköterska på plats under kontorstid som gör bedömningar i samråd med läkare gällande våra boendens mående och hälsa.
 • Beredskap finns att alltid kunna omfördela resurser inom koncernen för att på bästa sätt fortsätta ge bästa möjliga vård och omsorg till boenden.
 • Uppmanar och rekommenderar all personal att vara hemma som känner symtom som liknar förkylning eller influensa.
 • Uppmanar all personal att testa sig för covid-19 enligt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
 • Testning för Covid-19 på boenden görs vid inflyttning, och uppmuntran till maximal avskildhet tills negativt resultat konstateras.
 • Uppmanar och hjälper boenden att hålla sig inne i sina egna lägenheter då de upplever förkylnings/influensasymtom.
 • Vi ser till att isolera de mest utsatta boende för att de ska undgå smitta.
 • Maten serveras till boendes lägenhet för att minska smittspridningen alternativt arbetar med olika mindre sittningar.
 • Vi följer de basala hygienrutinerna.
 • Tvättar händerna med tvål och vatten oftare.
 • Hjälper boenden med information om hur man ska tvätta händerna och när.
 • Vi har tagit bort alla handdukar, disktrasor och använder bara Torky.
 • Har köpt in skyddsutrustning enligt rekommendationer till samtliga av våra verksamheter.
 • Utför dagligen extra städning i våra gemensamma utrymmen såsom köket, kontor och gemensamma toaletter.
 • Har tagit bort alla icke nödvändiga fysiska möten och övriga har vi digitalt.
 • Ställt in alla icke nödvändiga utflykter för att minimera risk för smitta.
 • Har stängt gemensamhetsutrymmen på BmSS-enheterna och stödjer boende i hemmet utifrån deras behov.
 • Nödvändiga besök utanför boendet utförs med försiktighet. Munskydd används av både personal och boenden.
 • Vi undanber medarbetare att ta med sig sina husdjur till verksamheterna då vi i dagsläget inte vet så mycket om djur och smitta. Vi anser ändå att det finns en risk för kontaktsmitta då husdjur är i olika miljöer och möter olika kontaktytor.

Vi kan med glädje informera att vi under ett och ett halvt års tid inte haft någon smittspridning på något av våra boenden. Detta är en god indikation på att våra rutiner har fungerat väldigt bra. Vi fortsätter dock att arbeta hårt för att vidareutveckla och förbättra våra rutiner i takt med att kunskapen om sjukdomen ökar.

Vi håller oss uppdaterade via  www.folkhalsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se

 

Vid bekräftad eller misstänkt smitta

Våra boenden ska kunna känna sig trygga i att vi gör allt vi kan för att förhindra smittspridning i våra verksamheter.

Om en boende visar tecken på symtom enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning, informeras enhetschef som direkt gör en bedömning om provtagning ska ske.

Vid bekräftad smitta görs en bedömning av sjuksköterska tillsammans med behandlande läkare om sjukhusvård är nödvändig. Annars ska den boende isoleras i sin lägenhet enligt rekommendationerna. Vid bekräftad smitta införs kohortvård med utsedd personal som endast arbetar med den covid-19 sjuka.

Vid både misstänkt smitta och bekräftad smitta så används skyddsutrustning av personal.

Om smitta uppstår på våra boenden, får närstående ta del av informationen och vilka åtgärder som vidtas.

 

Covid-19 vaccinering

Inom AvAsta kan vi informera att samtliga av våra boenden har lagt stort fokus på att alla som vill vaccinera sig, ska ges möjligheten att få vaccin utifrån den nationella strategin och regionernas prioritering. Till dess att alla vaccinationer har utförts, på både boenden och personal kommer vi att fortsätta med arbetet att förhindra smittspridning och hålla oss till våra framtagna riktlinjer och rutiner.

Vi följer anpassade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten med lättade restriktioner som är rättade efter för de som är vaccinerade.

I takt med att smittspridningen i landet minskar återgår vi till ett mer normalt liv. AvAsta-koncern följer regeringens rekommendationer för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Rekommendationerna är:

 • Tre veckor efter första dosen kan vaccinerade personer träffa människor från några olika hushåll.
 • Kan känna sig trygg med att röra sig friare i samhället, t.ex. gå i butiker, frisören. Men det är viktigt att man inte bidrar till att skapa trängsel i offentliga miljöer, butiker, på arbetsplatser och i andra lokaler.

Ytterligare anpassning för personer som är vaccinerade med den andra dosen, och där det har gått två veckor sedan vaccinationen:

 • Behöver inte stanna hemma även om en person i sin närhet har covid-19.
 • Det kan finnas en viss risk att trots vaccination kunna smitta andra, även om man själv inte utvecklat några symtom. Därför gäller de grundläggande råden även för de boenden och personal som är vaccinerade.

Besök på boende

Per den 1/10-2020 släppte Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten på besöksförbudet för äldreomsorg. AvAsta har tagit fram rutiner för att kunna genomföra besök på ett säkert sätt.

Allmänna rekommendationer är att föranmäla sitt besök till verksamheten, besöket får gärna ske utomhus så länge vädret tillåter det, annars finns det särskilda besöksrum att låna. Detta är viktigt för att kunna genomföra besöken på ett säkert och tryggt sätt, både för boende och personal. Vid besöket ska man alltid hålla avstånd från både boende och personal. Alla bör bära munskydd och vara extra noggranna med god handhygien. I alla våra verksamheter finns möjlighet att vistas utomhus eller i lokaler där säkert avstånd kan garanteras, men det rekommenderas ändå att inte komma med stora sällskap på besök.

Besök undanbedes vänligen vid minsta förkylningssymtom. Stanna hemma om man är sjuk eller har varit sjuk. Har man varit sjuk är det minst 48 h symtomfrihet vid besökstillfället som rekommenderas.

Besök på våra boenden är med reservation för ändringar. Vid förändrat smittläge kan besöksrutinerna komma att ändras. Därför är kontakt med verksamheterna viktig så att du kan hålla dig informerad.

Kontakt

Har ni några frågor eller funderingar, vänligen kontakta föreståndare/verksamhetschef i verksamheterna. Kontaktuppgifter till respektive chef finns under kontakt.