Så hanterar AvAsta Coronaviruset (Covid-19)

Sedan smittspridningen tog sig till Sverige i februari 2020 har vi haft styrdokument uppe för både personal, boende och anhöriga, så alla har vetat vad de ska förhålla sig till och förvänta sig. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för en allmän smittspridning i Sverige som hög. Det innebär att vi alla nu gör vårt yttersta för att förhindra en smittspridning som drabbar boende, medarbetare och samhället i stort. Vi följer noga de rekommendationer som kommer via Folkhälsomyndigheterna och håller oss uppdaterade gällande det som händer kontinuerligt. Vi har kontinuerlig kontakt med Vårdhygien och håller oss också uppdaterade med det som Göteborgs stad rekommenderar för sina boenden samt för deras medarbetare.

På AvAstas boenden har hittills ingen boende testat positivt för Covid-19, detta är en god indikation på att våra rutiner har fungerat väldigt bra. Vi fortsätter dock att arbeta hårt för att vidareutveckla och förbättra våra rutiner i takt med att kunskapen om sjukdomen ökar

 

Viktig information angående Covid-19 och Sisjödals äldreboende

Sisjödal är ett helt nybyggt äldreboende som kommer välkomna årsrika göteborgare från den 1 januari 2021. Vi har beslutat att under det första halvåret av 2021 ska endast 70 av 90 lägenheter att användas för att ytterligare minska risken för smittspridning.

Hygien och säkerhet för boende, arbetande och besökande har stått i fokus under utvecklingen av boendet, där vårdhygienskonsulter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset har deltagit från ett tidigt skede för att säkerställa att dessa aspekter beaktats vid utformningen.

Hur vi arbetar för att undvika smittspridning inom AvAstas verksamheter

 • Vi har kontinuerligt avstämningar med ledningsgruppen gällande läget ute i verksamheterna.
 • Testning för Covid-19 görs vid inflyttning, och uppmuntran till maximal avskildhet tills negativt resultat konstateras.
 • Vi uppmanar all personal att vara hemma som känner symtom som liknar förkylning eller influensa.
 • Per den 1/10-2020 släppte Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten på besöksförbudet för äldreomsorg. AvAsta har tagit fram rutiner för att kunna genomföra besök på ett säkert sätt.
 • Vi följer de basala hygienrutinerna.
 • För att stärka upp ytterligare – använd inga ringar eller klockor i arbetet, detta för att kunna hålla fingrar och huden ren.
 • Tvättar händerna med tvål och vatten oftare.
 • Vi har köpt in extra tvål till alla boenden.
 • Hjälpa boende med information om hur man ska tvätta händerna och när.
 • Vi uppmanar och hjälper de boende att hålla sig inne i sina egna lägenheter då de upplever förkylnings/influensasymtom.
 • Vi ser till att isolera våra mest utsatta boende för att de ska undgå smitta.
 • Vi har sjuksköterska är på plats under kontorstid som kontaktar 1177 vid frågor om boende blivit dåliga.
 • Vi har tagit bort alla handdukar, disktrasor och använder bara torky.
 • Vi har tagit bort alla fysiska möten och alla nödvändiga möten har vi via datorn.
 • Ställt in alla utflykter så att boenden och personal inte sitter tätt eller träffar andra mer än nödvändigt.
 • Vi stänger gemensamhetsutrymmen på BmSS-enheterna och stödjer boende i hemmet utifrån deras behov.
 • Maten kan serveras till boendes lägenhet för att minska smittspridningen alternativt arbetar med olika sittningar.
 • Vi utför dagligen extra städning i våra gemensamma tvättstugor samt av dörrhandtag mm.
 • Vi undanber medarbetare att ta med sig sina husdjur till verksamheterna då vi i dagsläget inte vet så mycket om djur och smitta. Vi anser ändå att det finns en risk för kontaktsmitta då husdjur är i olika miljöer och möter olika kontaktytor.

Har du frågor är du är varmt välkommen att kontakta föreståndarna för verksamheterna vid frågor.

Håll dig informerad påwww.folkhalsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se

Misstänkt smitta på en enhet

Om en boende visar tecken enligt Folkhälsomyndighetens beskrivning (såsom hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och illamående), så informeras enhetschef och läkare direkt som sedan gör bedömning om provtagning ska ske.

Bekräftad smitta

När det blir bekräftat att en boende har blivit smittad avgör läkaren om den boende ska behandlas på boendet eller på sjukhuset, men om det bedöms att den boende ska vara kvar på boendet så används skyddsutrustning och den smittade misstas endast i dess lägenhet. Oavsett vad, när en smittad bekräftas informeras både boende och dess anhöriga, och all personal. Både vid misstänkt smitta och bekräftad smitta så används alltid munskydd och visir.

Besök på boende

Det går att besöka boenden om man bokar i förväg med personalen. Detta är viktigt för att kunna genomföra besöken på ett säkert sätt, både för boende och personal. Vid besök ska man alltid hålla avstånd från både boende och personal, med munskydd och god handhygien. Oavsett ska man avstå från att besöka om man känner sig sjuk. På alla våra enheter har möjlighet att vistas utomhus eller i lokaler där säkert avstånd kan garanteras, men det rekommenderas ändå att inte komma med stora sällskap på besök.

Har ni några frågor eller funderingar, vänligen kontakta kontakta oss.