Skip to main content

Bostäder med Särskild Service

AvAsta driver boenden för vuxna personer med funktionsnedsättning. Vi har gruppboenden, serviceboenden och enskilda lägenheter.

Vårt arbetssätt

AvAstas mål är att erbjuda den bästa möjliga omsorgen och skapa trygga, glädjefyllda och meningsfulla dagar för dig i ditt nya hem. Med vår kompetens och erfarenhet kommer vi att vara vid din sida när du behöver för att du ska känna dig trygg och kunna leva ett självständigt liv. 

Bemötande

Grundpelaren i vårt bemötande är alla människors lika värde. För oss är det en självklarhet att möta varandra utifrån våra olikheter och att vilja försöka förstå varandra. Låt oss få lära känna dig och se vem du är och vilka resurser du har. Mötet mellan personalen och boende är avgörande för att bygga förtroende och skapa en respektfull relation. Vi har ett lågaffektivt bemötande och anpassar oss efter individens behov.

Självständighet

Att känna sig självständig ger en självförtroende och säkerhet för att kunna tackla framtida utmaningar. Vi använder oss av ESL-metoden på alla enheter, som hjälper oss att stärka individer i vardagen.

Livskvalitet

Vår primära uppgift är att höja livskvalitén i vardagen för våra boende på alla sätt vi kan. Därför är det viktigt att ha en bra relation med varje individ och se till dess individuella behov.

Trygghet/delaktighet

Vi tror att delaktighet och transparens skapar trygghet. Kunskap om sin omgivning ger en styrka till att kunna ta till sig nya utmaningar för att nå sina individuella mål i livet.

Våra Boenden

På AvAstas boenden hyr du en egen lägenhet som du inreder med dina möbler, detta innebär ökad självständighet men också ett ökat ansvar. Din lägenhet är belägen nära utrymme för gemensamma måltider, aktiviteter och umgänge. För att kunna stödja dig har vi kompetent personal på plats dygnet runt. En av medarbetarna på boendet blir din kontaktperson. Tillsammans kommer ni att jobba med din individuella genomförandeplan som skräddarsys utifrån vad du behöver för att höja din livskvalitet.

Astagården

Kontakta Astagården

Besöksadress
Höglandavägen 100
434 95 Kungbacka

Kontaktperson
Cecilia Yavari 

cecilia.yavari@avasta.se

Ring Astagården
072-076 76 75

Boendenamn

AvAsta – Astagården

Grundat

1956

Personkrets (LSS)

3

Målgrupp

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Antal lägenheter

Gruppboende (LSS): 6 lgh

BmSS (SoL): 18 lgh

Lagrum

SoL, LSS, LPT & LRV

Djurgårdsgatan

Kontakta Djurgårdsgatan

Besöksadress
Djurgårdsgatan 26
414 62 göteborg

Kontaktperson
Ardiana Miftari

Ardiana.miftari@avasta.se

Ring Djurgårdsgatan
072-076 43 85

Boendenamn

AvAsta – Djurgårdsgatan

Grundat

2004

Personkrets (LSS)

3

Målgrupp

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Antal lägenheter

BmSS (LSS): 7 lgh

BmSS (SoL): 8 lgh

Lagrum

 SoL, LSS, LPT & LRV

Kvillebäcken

Kontakta Kvillebäcken

Besöksadress
Långängen 16
417 22 Göteborg

Kontaktperson
Ardiana Miftari
ardiana.miftari@avasta.se

Ring Kvillebäcken
072-076 43 85

Boendenamn

AvAsta – Kvillebäcken

Grundat

2016

Personkrets (LSS)

1 & 3

Målgrupp

Människor med autism, annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning med psykiatrisk samsjuklighet, samt människor med primärt andra psykiatriska diagnoser.

Antal lägenheter

10 lgh

Lagrum

LSS, LPT & LRV

Stallbacken

Kontakta Stallbacken

Besöksadress
Åby Allé 55
431 45 Mölndal

Kontaktperson
Cecilia Yavari

cecilia.yavari@avasta.se

Ring Stallbacken
072-076 76 75

Boendenamn

AvAsta – Stallbacken

Grundat

2018

Personkrets (LSS)

1 & 3

Målgrupp

Människor med autism, annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning med psykiatrisk samsjuklighet, samt människor med primärt andra psykiatriska diagnoser.

Antal lägenheter

15 lgh

Lagrum

LSS, LPT & LRV

Bo hos oss

Hur du går till väga för att få plats på något av våra boenden

1. Kontakta din kommun

Man behöver ett biståndsbeslut för att få en plats på något av AvAstas boenden. Detta får man genom att prata med en biståndshandläggare från kommunen.

2. Träffa din handläggare

Boka en tid med din biståndshandläggare för att diskutera dina önskemål och behov. Handläggaren kan hjälpa dig att fylla i en ansökan.

3. Välj boende

När din ansökan är godkänd ska din omsorgsgivare väljas, och du kan tillsammans med kommunen önska något av AvAstas boenden.